Negenenvijftigste bestuur geconstitueerd

Op 4 juni jongstleden is het negenenvijftigste bestuur der D.S.V. de Skeuvel als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Marith Wijtenhorst
Secretaris: Teun Zwanenburg
Penningmeester: Harmen Nanninga
Sportcommissaris: Loek Hendriksen
Commissaris Intern: Lars van Velzen
Commissaris Extern: Jelte van der Zwaag