Universiteit twente kampioenschap

Welkom op de site van het Univerisiteit Twente Kampioenschap. Het kampioenschap zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2020 om 17.30 op IJsbaan Twente in Enschede. Er zal worden gereden in verschillende categorieën en de winnaar van de beide snelste categorieën kunnen zich Universiteit Twente Kampioen noemen.

 

 

Het Universiteit Twente Kampioenschap zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2020 om 17.30 uur.

Dit jaar zijn er per trainingsgroep twee prijzen te verdelen: één voor de snelste dame en één voor de snelste heer. Dit zullen niet gewone prijzen zijn, maar heel mooie wisselbokalen!

De afstanden per categorie zijn als volgt:

 • Rood/Oranje: 500-300 meter
 • Geel: 500-700 meter
 • Groen/Blauw: 500-1000 meter
 • Gele Mutsen: 500-1500 meter
 • Hesjeloos/Wedstrijdgroep Dames: 500-1500-(3000) meter
 • Hesjeloos/Wedstrijdgroep Heren: 500-1500-(5000) meter

De wijze waarop rijders zich kunnen plaatsen staat vermeld in het reglement.

De deelnamekosten zijn dit jaar 10 euro. Alleen de rijders bij de dames en heren van de laatste twee categorieën die zich voor de langste afstand plaatsen, betalen 15 euro omdat zij ook een extra afstand rijden.

De inschrijving van het toernooi zal worden geopend op 12 februari 2020 om 13:00 uur en zal sluiten op 8 maart 2020 om 23:59 uur. De deelnamekosten zijn dit jaar 10 euro. Alleen de rijders bij de dames en heren van de laatste twee categorieën die zich voor de langste afstand plaatsen, betalen 15 euro omdat zij ook een extra afstand rijden.

Als je je hebt ingeschreven ontvang je een bevestiging en zal je naam in het rood op de deelnemerslijst komen. De kosten van het toernooi moeten overgemaakt worden op rekeningnmmmer NL61 RABO 01114 74 558 t.n.v. D.S.V. de Skeuvel te Enschede betreffende UTK o.v.v. de naam waaronder je bent ingeschreven. Dit moet gebeuren uiterlijk voor de sluiting van de inschrijving, 8 maart 2020. Je inschrijving is pas officieel als het inschrijfgeld is overgemaakt en hierna zal je een mail krijgen ter bevestiging en zal je naam in zwarte letters op de deelnemerslijst komen te staan. Voor Skeuvelleden zal het deelnemersgeld geïncasseerd worden via de Skeuvelrekening.

Door op inschrijven te klikken ga je akkoord met het privacybeleid.

De deelnemerslijst is hier te zien:

De uitslagen en rituitslagen zijn bekend.

Bekijk hier de rituitslagen van het UTK 2017-2018

Bekijk hier het klassement van het UTK 2017-2018

Wedstrijdreglement

 • Artikel 1: Het recht om deel te nemen
 • Artikel 2: Deelname aan de wedstrijd
 • Artikel 3: Inschrijving
 • Artikel 4: Categorieën
 • Artikel 5: Inschrijfgeld
 • Artikel 6: Deelnemers
 • Artikel 7: Programma-onderdelen
 • Artikel 8: Loting
 • Artikel 9: Schadevergoeding
 • Artikel 10: Juryleden
 • Artikel 11: Diskwalificatie
 • Artikel 12: Protesten
 • Artikel 13: Prijzen
 • Artikel 14: Titel
 • Artikel 15: Slotbepaling

 

Artikel 1: Het recht om deel te nemen

Deelname aan het Universiteit Twente Kampioenschap Schaatsen, georganiseerd door D.S.V. de Skeuvel, is alleen toegankelijk voor:

 1. Leden van D.S.V. de Skeuvel die studeren aan Universiteit Twente;
 2. Studenten aan de Universiteit Twente die geen lid zijn van D.S.V. de Skeuvel;
 3. Leden van D.S.V. de Skeuvel die niet studeren aan Universiteit Twente;
 4. Donateurs van D.S.V. de Skeuvel;
 5. Studenten aan Saxion Hogeschool die geen lid zijn van D.S.V. de Skeuvel.

Om de titel ‘Universiteit Twente Kampioen 2020’ kunnen alleen de onder 1, 2 en 5 genoemde personen meedingen.

 

Artikel 2: Deelname aan de wedstrijd

De deelnemers dienen zich uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aangemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat.

 

Artikel 3: Inschrijving

Deelnemers dienen zich via de site, utk.skeuvel.nl, in te schrijven. Inschrijven is mogelijk van 12 februari 2020 tot en met 8 maart 2020. Mocht het maximale aantal inschrijvingen gehaald worden, zullen de aanmeldingen daarna op de reservelijst verschijnen. Kosteloos afmelden is mogelijk tot 7 dagen voor de wedstrijd. Mocht er een reserverijder zijn die de plaats van de rijder die zich af heeft gemeld in kan nemen, dan zal de reserverijder het startgeld betalen en wordt eerstgenoemde kostenvrij gesteld.

 

Artikel 4: Categorieën

Het Universiteit Twente Kampioenschap zal in de volgende categorieën verreden worden:

 1. Rood/Oranje
 2. Geel
 3. Groen/Blauw
 4. Gele Mutsen
 5. Hesjesloos/Wedstrijdgroep Dames
 6. Hesjesloos/Wedstrijdgroep Heren

 

Artikel 5: Inschrijfgeld

Het Universiteit Twente Kampioenschap 2019 zal 10 euro bedragen. Voor rijders die een derde afstand rijden, zal het inschrijfgeld 15 euro zijn. Het inschrijfgeld zal achteraf via de Skeuvelrekening geïnd worden. Aan rijders gespecificeerd onder Artikel 1 nummer 2 zal achteraf een rekening met betaalinstructies gestuurd worden.

 

Artikel 6: Deelnemers

Er zijn geen tijdslimieten voor het verrijden van de afstanden. Deelnemers doen mee aan een categorie op basis van hun trainingsgroep tijdens de laatste training voor de wedstrijd. Deelnemers onder Artikel 1 categorie 2 zullen contact op moeten nemen met de organisatie voor het bepalen van hun categorie. Deelnemers die vallen onder Artikel 1 categorie 4 kunnen zich inschrijven op basis van hun laatste trainingsgroep bij D.S.V. de Skeuvel of nemen contact op met de organisatie.

 

Artikel 7: Programma-onderdelen

De wedstrijd zal beginnen om 17.30. De volgende categorieën zullen de volgende afstanden rijden:

 1. Rood/Oranje: 500-300 meter
 2. Geel: 500-700 meter
 3. Groen/Blauw: 500-1000 meter
 4. Gele Mutsen: 500-1500 meter
 5. Hesjesloos/Wedstrijdgroep Dames: 500-1500-(3000) meter
 6. Hesjesloos/Wedstrijdgroep Heren: 500-1500-(5000) meter

 

Voor de langste afstand bij de categorieën Hesjesloos/Wedstrijdgroep Dames en Hesjesloos/Wedstrijdgroep Heren zal plaatsing gebeuren op basis van het klassement opgemaakt na de 500 en 1500 meter. Plaatsing gebeurt op de volgende manier:

 • 75% wordt gevuld op basis van het klassement over de 500 en 1500m in die categorie.
 • 25% wordt gevuld op basis van de snelste seizoenstijd 3km van de deelnemers in de betreffende categorie.
 • Resterende plaatsen worden aangevuld op basis van het klassement over de 500 en 1500m hesjesloos/wedstrijdgroep.
 • Daarna nog resterende plaatsen worden aangevuld met dames danwel heren van gele mutsen op basis van klassement over de 500 en 1500m.

 

Op het UTK 2020 zullen er 12 plaatsen beschikbaar zijn voor de 5000m en 8 plaatsen voor de 3000m.

 

 

Artikel 8: Loting

De samenstelling van de paren en kwartetten worden door loting op basis van categorie bepaald. De loting zal door de organisatie worden uitgevoerd. Loting voor de derde afstand bij categorie 4 en 5 uit Artikel 4 zal gebeuren op basis van plaats in het klassement over de 500-1500 meter.

 

Artikel 9: Schadevergoeding

Voor bij een wedstrijd ontstane schade is de organiserende vereniging jegens de rijder niet aansprakelijk.

 

Artikel 10: Juryleden

Juryleden worden aangewezen door de organiserende instanties.

 

Artikel 11: Diskwalificatie

 1. Een overtreding van een rijder, indien door een beslissing van de scheidsrechter bevestigt, resulteert in een diskwalificatie van de rijder voor de desbetreffende afstand.
 2. Indien de overtreding, naar het oordeel van de scheidsrechter, opzettelijk is gemaakt, dan mag de rijder niet verder deelnemen aan de aangekondigde wedstrijden.

 

 

Artikel 12: Protesten

 1. Protesten moeten schriftelijk bij de scheidsrechter worden ingediend.
 2. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een rijder of rijders die voor de wedstrijd zijn of waren ingeschreven.
 3. Protesten tegen de samenstelling van de jury moeten binnen een uur na de bekendmaking van de bedoelde samenstelling worden ingediend.
 4. Protest tegen het deelnemen van een rijder moet voor het begin van de wedstrijd worden ingediend.
 5. Indien niet onmiddellijk een besluit kan worden genomen, mag de rijder starten, doch de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden uitgesteld totdat de beslissing is gevallen
 6. Alle andere protesten dienen onmiddellijk na het betreffende wedstrijdonderdeel worden ingediend.
 7. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen.
 8. De scheidsrechter beslist inzake alle protesten, tegen zijn beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
 9. Alle beroepen die bij de scheidsrechter zijn ingediend, kunnen door de scheidsrechter – indien hij dat wenst – officieel aan het publiek worden bekend gemaakt. Deze bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de wedstrijd te worden gedaan.

 

Artikel 13: Prijzen

Voor categorie 1 tot en met 3 is een prijs beschikbaar voor zowel de dame als de heer die het beste resultaat over de twee afstanden van desbetreffende categorie heeft neergezet. De prijs is een wisselbokaal die een jaar in het bezit van de winnaar zal blijven. Personen die vallen onder in Artikel 1 bepaalde categorie 2 zullen niet in de officiële uitslag terugkomen.

 

Artikel 14: Titel

Alleen rijders die voldoen aan Artikel 1 categorie 1 en categorie 2 en die tevens de drie afstanden gereden hebben genoemd in Artikel 7 punt 4 of punt 5 zullen mee kunnen dingen om de titel ‘Universiteit Twente Kampioen 2020’. Tevens is er een wisselbokaal die een jaar in het bezit van de winnaar zal blijven.

 

Artikel 15: Slotbepaling

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, zullen de bepalingen van de I.S.U.-reglementen van toepassing zijn.

Hoofdsponsor

 

Overige sponsoren: