Honory members and members of Merit

Honorary Members

Andries Kasper

Andries Kasper deed 3 keer mee aan de Elfstedentocht, met beste prestatie 10e in 1986. Zijn beste prestatie is 2e op het NK marathon en 8e op het NK lange baan. Naast hard schaatsen was Andries ook actief binnen de Skeuvel. Hij heeft drie jaar bestuur gedaan. Twee keer als wedstrijdcommissaris en een keer als voorzitter. 

Berend Feldbrugge

Berend was in 2008 lid geworden van Skeuvel en heeft getraind bij gewest Overrijsel en Team Two, zonder het contact met de vereniging te verliezen. In 2010-2011 is hij wedstrijd commissaris in het bestuur geweest. Ook heeft hij meegedaan aan het NK Sprint in het Olympisch Stadion. Wegens het meedoen van het rijden van dit NK en het actief betrokken zijn bij de vereniging, is Berend erelid van Skeuvel!

Hille Drenth 

Hille Drenth heeft in 2019 het NK Sprint gereden, waar hij een mooie 17e plek heeft behaald. Naast hard schaatsen is Hille ook erg actief geweest bij de vereniging. Hij heeft een bestuursjaar gedaan en zat in verschillende commissies zoals de OMA, PR-commissie en IJscobezorgers. Hille brengt zijn kennis van schaatsen graag over aan anderen en heeft nog lang training gegeven aan de wedstrijdgroep.

Muriël Meijer

Muriël Meijer is in 2018 lid geworden van Skeuvel. Ze heeft tussen 2019 en 2021 vier keer op NK’s gestaan, bij het NK Allround behaalde ze in zowel 2019 en 2020 een twaalfde plaats. Daarnaast heeft ze als secretaris zitting genomen in het zesenvijftigste bestuur. Ook heeft ze training gegeven en zat ze in verschillende commissies als de PR-, Skeuveltoernooi- en Ardennencommissie.

Robert-Jan Tel

Robert-Jan is in 1990 benoemd tot erelid. Hij schaatste in zijn tijd bij Skeuvel bij een selectie en hij heeft tussen 1985 en 1989 meegedaan aan verschillende NK’s. Zijn beste prestatie is 7e op het NK Allround in 1987 en 7e op de 5000 meter op het NK Afstanden in 1988. Naast het harde schaatsen, is hij ook actief geweest als bestuur en in verschillende commissies.

Paulien Verhaar

Paulien Verhaar is in 2022 benoemd tot erelid. Ze heeft verschillende keren op NK’s gestaan. Ze heeft een tijd geschaatst bij Skeuvel, daarnaast heeft ze ook training gegeven en is ze actief geweest in de gala en PR commissie.

Members of Merit

Edwin Dilling

Edwin is in 1990 benoemd tot lid van verdienste. Edwin heeft zich tussen 1986 en 1989 drie jaar op rij ingezet als vervoerscommissaris. Daarnaast heeft hij in verschillende commissies gezeten, zoals de Zeskampcommissie, 

Frank Hemme

Frank Hemme is in 2015 lid geworden van Skeuvel, hij is dat jaar meteen begonnen met de Lustrumcommissie. Na deze commissie heeft hij zitting genomen in het tweeënvijftigste bestuur als voorzitter. Na dit bestuursjaar is hij zich blijven inzetten voor de vereniging. Door onder andere deel uit te maken van de Skeuveltoernooicommissie, meerjarenbeleidsplancommissie, statutencommissie en Raad van Advies.

Greet Harinck

Greet Harinck heeft 4 jaar onderdeel uitgemaakt van het bestuur. Tussen 1975 en 1978 is ze 3 jaar penningmeester geweest. In haar laatste bestuursjaar is zij wedstrijdcommisaris geweest.

Henriët Wardenier

Henriët heeft twee jaar op rij bestuur gedaan in. In 1990-1991 vervulde zij de functie als penningmeester en een jaar later was ze voorzitter van de vereniging. Verder heeft Henriët training gegeven en verschillende commissies gedaan, waaronder de kascommissie. 

Jan Miedema


Jan Miedema is in 1997 lid geworden van Skeuvel en heeft zich vol enthousiasme 12 jaar ingezet voor de vereniging. Zo heeft hij in 1999 en 2000 bestuur gedaan.. Daarnaast is hij meerdere jaren trainer en invaltrainer geweest. Ook heeft hij verschillende commissies gedaan, waaronder Raad van Advies.

Johan Simonetti

Johan Simonetti zet zich al meer dan 35 jaar actief in voor de vereniging. Hij heeft tussen 1982 en 1986 in vier verschillende besturen gezeten, waarbij hij in ’84-’85 twee functies heeft vervuld, die is voorzitter en penningmeester. Tot op heden geeft Johan nog steeds regelmatig schaatstrainingen en bezorgt hij de IJsco’s! Daarnaast is hij vaak te vinden bij toernooien als jurylid, waarbij zijn hulp erg gewaardeerd wordt.

Johan van Eyden

Johan van Eyden heeft zich tussen 1971 en 1975 vier jaar lang ingezet als vice-voorzitter bij de Skeuvel.

Luc Selen

Luc heeft in 1995 en 1996 twee jaar uitgemaakt van het bestuur van Skeuvel. Eerst als secretaris en daarna als wedstrijdsecretaris. Daarnaast heeft hij in verschillende commissies gezeten, zoals de Zeskamp commissie en het lustrum NSK commissie.

Marijn Zwier

Marijn Zwier heeft zich meer dan 10 jaar actief ingezet voor de Skeuvel als bestuurder, commissielid, trainer. Zo heeft hij vanaf 2012 tot 2018 zowel in de winter trainingen gegeven. Eerst aan de breedtesport en later aan de wedstrijdgroep. In de zomervakantie gaf hij skeeler- en schaats conditietrainingen aan de breedtesport. Naast dit training geven is hij ook 6 jaar onderdeel geweest van het juryteam. 

Marjan Koerselman

Marjan is de oprichter van de voormalige oud-leden vereniging ‘Gesneuveld’. Hier konden Skeuvels heen nadat ze lid-af waren bij Skeuvel. Naast deze oprichting is Marjan ook secretaris geweest in het bestuur en heeft ze meerdere NSK’s georganiseerd.

 

Michiel Mulder

Michiel heeft bij de Skeuvel vele jaren training gegeven. Hij is begonnen als studenttrainer en heeft later als hoofdtrainer training gegeven aan de wedstrijdgroep.

Mink Zijlstra

Mink is 15 jaar werkzaam geweest bij de Technische Hogeschool Twente en is al die tijd verbonden geweest met Skeuvel. Mink heeft jaren lang training gegeven aan Skeuvels. Mede door de jaren die Mink Zijlstra training heeft gegeven is hij in 1987 benoemd als lid van verdienste.

Nico Haakma

Nico Haakma heeft tussen 1986 en 1989 3 jaar lang bestuur gedaan bij de Skeuvel. In de eerste twee jaar heeft hij de functie van secretaris vervuld en in het derde jaar was hij de voorzitter van de vereniging.

Rob Löring

Rob Löring is in 1997 en is in 2 besturen actief geweest als PR-commissaris, namelijk 1999-2000 en 2000-2001. Daarnaast heeft Rob al vanaf het begin veel betekend tijdens trainingen. Ook in meerdere commissies is Rob actief geweest, onder andere de Raad van Advies, de hoogtestage-, de toertocht-, de ardennen- en de lustrumcommissie. 

 

Stef Kamperman

Stef Kamperman heeft twee jaar bestuur gedaan bij Skeuvel. In 1989 was hij de vervoerscommissaris en in 1990 de buscommissaris.

Steven te Brinke

Steven ten Brinke is van 2004 tot 2018 lid geweest van de Skeuvel. In deze tijd heeft hij zich bezig gehouden met het bouwen van de (oude) skeuvel website. Hij heeft de website heel erg uitgebreid door de toevoeging van een inschrijfsysteem en een wedstrijdsysteem. Naast zijn werk in de webcie, heeft Steven ook nog een bestuursjaar gedaan en verschillende commissies gedaan.

Vincent de Graaf

Vincent de Graaf is twee keer bestuurder geweest bij de Skeuvel, waarvan een keer als voorzitter. Ook heeft hij in alle commissies behalve de lustrumcommissie gezet. Daarnaast heeft hij meerdere NSK’s georganiseerd en trainingen gegeven.

 

Wim Brink

Wim Brink heeft 7 jaar training gegeven aan de Skeuvel. In totaal heeft hij meer dan 2000 uur training gegeven. Zijn trainingen hebben in 7 jaar voor 1171 persoonlijke records gezorgd.